Новы нумар «ARCHE» — ужо трэці з новай серыі «ARCHE», прысвечанай аглядам сучаснай беларускай гуманітарыстыкі і замежнай беларусістыкі. Кошт разам з дастаўкай 35 тысяч беларускіх рублёў.

 

Замовіць новы нумар можна праз э-мэйл dastauka@arche.by. У полі тэмы пазначайце: «Гуманітарны агляд-3″. Калі ласка, пазначайце свае дакладныя звесткі: адрас, паштовы індэкс, прозвішча і ініцыялы, а таксама свой кантактны тэлефон.

ЗЬМЕСТ

ЛІТАРАТУРА

ДЗМІТРЫЙ ВІЦЬКО. Еўропа Мілаша . 7

(Мілаш Чэслаў. Родная Еўропа. Мінск, 2011)

СЯРГЕЙ ГРУНТОЎ. Спадарожнік у краіне Ульра  . 15

(Мілаш Чэслаў. Зямля Ульра. Мінск, 2011)

СЯРГЕЙ ГРУНТОЎ. «… Дагэтуль існуе сярод нас»  . 20

(Эко Умберто. Пражское кладбище. Москва, 2012)

АЛЯКСАНДР ПАШКЕВІЧ. Дык ці патрэбна нам усё ж Эва Томпсан? . 26

(Томпсан Эва. Песняры імперыі: Расійская літаратура і каланіялізм. Мінск, 2009)

ВІКТАР ЖЫБУЛЬ. Як Віталін стаў Сергіевічам і наадварот  . 61

(Лякін Уладзімір. Тры жыцці Змітро Віталіна: гісторыка-біяграфічны нарыс. Мазыр, 2012)

САЛЬВАТОРЭ ДЭЛЬ ГАЎДЫА. З увагай да медыявiстыкi  . 74

(Клімаў Ігар. Старажытная беларуская літаратура ХІ—ХVI стст.: эпохі і постаці. Мінск: Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2010)

ГІСТОРЫЯ

АЛЕСЬ СМАЛЯНЧУК. Чытаючы Тымаці Снайдэра… Разважанні беларускага гісторыка . 81

(Snyder Timothy. Skrwawione ziemie. Europa pomiędzy Hitlerem a Stalinem. Warszawa, 2011)

АЛЯКСАНДР КАЗАКОЎ. Паляванне на «Аршанскі міф» . 88

(Лобин Алексей. Битва под Оршей 8 сентября 1514 года. СПб., 2011)

ВОЛЬГА САБАЛЕЎСКАЯ. Мястэчка як цэнтр беларускага сусвету …… 98

(Соркіна Іна. Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII — першай палове ХІХ ст. Вільня, 2010)

ІНА СОРКІНА. Гісторыя ў чалавечым вымярэнні …………………………….. 111

(Homo Historicus 2012. Гадавік антрапалагічнай гісторыі. Вільня, 2012)

ВАЛЕРЫЙ ПАЗДНЯКОЎ. Навуковы праект як вынік байкоту ………… 118

(Гарадзенскі палімпсест 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. ХV—ХХ стст. Мінск, 2012)

НАТАЛЛЯ СЛІЖ. Ад гісторыі роду да гісторыі краіны ……………………. 125

(Tęgowski Jan. Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku. Wrocław, 2011)

ВАДЗІМ УРУБЛЕЎСКІ. Гістарычны партрэт …………………………………….. 129

(Варонін Васіль. Князь Юрай Лынгвеневіч Мсціслаўскі: Гістарычны партрэт. Мінск, 2010)

СВЯТЛАНА БУРМІСТР. Беларуская іудаіка: працяг традыцыі ………. 134

(Цайтшрыфт. Часопіс для даследавання яўрэйскай гісторыі, дэмаграфіі і эканомікі, літаратуры, мовы і этнаграфіі = Цайтшрифт. Журнал по изучению еврейской истории, демографии и экономики, литературы, языка и этнографии. Т. 6 (1). Менск—Вільня, 2011)

СЯРГЕЙ ГРУНТОЎ. Чужыя крыжы, чужыя арлы …………………………….. 137

(Шарков Анатолий, Селеменев Вячеслав. Воинские захоронения Первой мировой войны в Беларуси = Soldatengräberanlagen aus dem Ersten Weltkrieg in Belarus. Минск, 2010)

АЛЯКСЕЙ КРАСНАГІР. Новыя штудыі беларускай нумізматыкі ……. 140

(Studia Numismatica Albaruthenica. Vol. I (Вып. 1). Мінск, 2011)

ЛЮБОЎ КОЗІК. Грунтоўная гісторыя Рэчы Паспалітай ………………….. 147

(Augustyniak Urszula. Historia Polski, 1572—1795. Warszawa, 2008)

ДЗЯНІС ЛІСЕЙЧЫКАЎ. Археаграфічнае выданне па царкоўнай гісторыі ………………………………………………………………………………………………… 151

(Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej 1804 roku / Oprac. Przemysław Borowik i Grzegorz Ryżewski. Białystok, 2009)

ЯЎГЕН РАЗЭНБЛАТ. Халакост: складанасці вывучэння ………………….. 155

(Винница Геннадий. Холокост на оккупированной территории Восточной Беларуси в 1941—1944 годах. Минск, 2011)

АНДРЭЙ КАТЛЯРЧУК. Другая сусветная вайна і новая гістарычная навука Скандынавіі ……………………………………………………….. 166

(Агляд найноўшых публікацый)

АЛЕГ ЛАТЫШОНАК. Крыжовыя паходы на Балтыку і іх месца ў папскай палітыцы ……………………………………………………………………………. 173

(Fonnesberg-Schmidt Iben. Papieże i krucjaty bałtyckie 1147—1254. Warszawa, 2009)

АНДРУСЬ УНУЧАК. Бацька Беларускага Адраджэньня і яго ідэйная спадчына. «Трылёгія» Антона Луцкевіча і яе месца ў беларускай гуманістыцы ……………………………………………………………….. 177

АЛЯКСАНДР ФІЛІПАЎ. Беларусь: нетрадыцыйная гісторыя …………. 189

(Беларусь в ХХ веке: нетрадиционное представление истории / Под ред. В.Н. Сидорцова. Москва, 2010)

ДЗМІТРЫЙ ВІЦЬКО. Сапегі і Радзівілы: суперніцтва магнацкіх груповак у сярэдзіне XVII ст. ………………………………………………………………. 193

(Sawicki Mariusz. Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648—1655. Opole, 2010)

СЦЯПАН СТУРЭЙКА. Ад Каложы да Фартоў і назад ………………………… 197

(Біяграфія гарадзенскіх вуліц. Ад Фартоў да Каложы / Андрэй Вашкевіч (і інш.). Гародня—Wrocław, 2012)

ФЕЛІКС АКЕРМАН. Чаму яўрэяў у БССР не хвалявалі немцы? …… 208

(Friedman Alexander: Deutschlandbilder in der weißrussischen sowjetischen Gesellschaft 1919—1941. Stuttgart, 2011)

АНДРЭЙ ЦІХАМІРАЎ. Віленская навучальная акруга паміж польскім патрыятызмам і імперскім лаялізмам ………………………………… 211

(Beauvois Daniel. Wilno — polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego, 1803—1832. Wrocław, 2010)

ЭТНАЛОГІЯ

ВОЛЬГА БЯЛОВА. Народная Біблія …………………………………………………… 218

(Беларуская «народная Біблія» ў сучасных запісах / уступ. арт., уклад. і камент. А.М. Боганевай. Мінск, 2010)

УЛАДЗІМІР ГАНЧАР. «Кедысь говорылы, шчо як умрэ, то ходыть» або традыцыйная палеская дэманалогія ў запісах апошняй трэці XX ст. …………………………………………………………………………………………………….. 223

(Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80—90-х гг. ХХ века. Т.1. Люди со сверхъестественными свойствами / сост.: Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. Москва, 2010)

ТАЦЦЯНА ВАЛОДЗІНА. Карагод вялікі, вуліца малая ……………………… 237

(Беларускі народны танец: традыцыі і сучаснасць (Магілёўшчына) / М.А. Козенка, В.А. Папоў, А.У. Касінец і інш.; рэд. муз. твораў А.У. Рашчынскага; агульн. і харэагр. рэд. М.А. Козенкі. Мінск, 2011)

МОВАЗНАЎСТВА

ІГАР КЛІМАЎ. Нечаканае маўленне ………………………………………………….. 241

(Рамза Таццяна. Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан. Мінск, 2011)

МАСТАЦТВА

АЛЯКСАНДР ПАШКЕВІЧ. Чарговая праява агульнай хваробы ………. 248

(Шумская Ірына. Музыка ў кантэксце беларуска-польскага міжкультурнага ўзаемадзеяння. Мінск, 2011)

СЯМЁН ГУТНОЎ. Палессе знутры і звонку ……………………………………….. 259

(Chomętowska Zofi a. Polesie = Хамэнтоўска Зоф’я. Палессе. Warszawa, 2011)

ПАВЕЛ КАРАЛЁЎ. Новае пра храмы і манастыры Беларусі ў складзе Расійскай імперыі ……………………………………………………………… 263

(Слюнькова Инесса. Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи. Пересоздание наследия. Москва, 2010)

ПУБЛІЦЫСТЫКА

ВОЛЬФ РУБІНЧЫК. Мадэрная дыктатура ўваскрэслых заходнерусістаў ……………………………………………………………………………………. 268
(Wilson Andrew. Belarus: the Last European Dictatorship. Yale University Press, 2011)

ПРА КНІГІ

АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ. Бібліяфіл, які шукае Атлантыду …………………… 274

(Казлоўскі Міхась. Да кніжных скарбаў дакрануся…: нататкі бібліяфіла. Мінск, 2011)


Набываце нашыя выданьні ў нашых рэгіянальных распаўсюднікаў:

Баранавічы — Руслан Равяка, п/с 13, 225409, Баранавічы-9, тэл. (029) 767-20-37.

Барысаў — Кандратовіч Аляксей, тэл. +375 29 506-66-44

Берасьце — Ігар Бараноўскі, тэл. (0162) 25-61-55, (029) 800-01-57

Віцебск — Барыс Хамайда, тэл. (0212) 34-52-41, (029) 892-24-01

Гомель — Яўген Меркіс, тэл. (044) 749-41-66;

Горадня — Эдвард Дмухоўскі, тэл. (029) 133-87-17.

Маладэчна — Алесь Кштальтны, тэл. (044) 792-36-88, (033) 602-19-74.

Мазыр — Дамарад Вадзім (8029) 732-75-93

Менск — Сяргей Бахун, тэл.(029)724-54-56, (029) 624-54-56 .

Шукаем распаўсюднікаў з Магілёва і зь іншых мясьцінаў.