Часопіс палітычных даследаванняў “Палітычная сфера” (www.palityka.org) абвяшчае збор матэрыялаў для тэматычнага нумара №13.

 

Deadline для прадстаўлення тэкстаў: 30 верасня, 2009.

 

Асноўная тэма нумара – ”Эліты, палітычны патранаж, нефармальная палітыка”.

 

– Эліты і палітыка: гісторыя, геаграфія, антрапалогія.

 

– Эліты і прывілеяваныя групы ва Усходняй Еўропе.

 

– Групы ціску і групы інтарэсаў.

 

– Лабізм.

 

– Карпарацыі, кланы і патранаж у сучасным грамадстве.

 

– Палітычныя сеці і нефармальныя групы.

 

– Нефармальная палітыка і размеркаванні ўлады.

 

– Нефармальная палітыка і карупцыя.

 

Да друку прымаюцца матэрыялы на беларускай, рускай і англійскай мовах.

 

Тэматыка матэрыялаў можа не супадаць з асноўнай тэмаю нумару.

 

Тэксты не могуць утрымліваць плагіят. Рэдакцыя захоўвае за сабой права публічнага аб’яўлення пра знаходжанне плагіяту ў дасланых тэкстах.

 

У рэдакцыя прадстаўляецца арыгінальны тэкст, які да гэтага не друкаваўся ні ў выглядзе асобнага артыкулу, ні як частка манаграфіі.

 

Артыкулы, дасланыя ў рэдакцыю праходзяць абавязковае ананімнае навуковае рэцэнзаванне.

 

Далейшае перавыданне тэксту павінна ўтрымліваць спасылкі на выданне ў “Палітычнай сферы”. Гэта таксама тычыцца выкарыстання артыкулаў пры напісанні манаграфій, публікацыі ў Інтэрнэце і г.д.

 

Пра перавыданні тэксту і выкарыстанні яго для іншых публікацый неабходна паведаміць у рэдакцыю “Палітычнай сферы”.

 

Асноўныя патрабаванні:

 

1. Мінімальны памер артыкулу складае 30 тысяч друкаваных знакаў, максімальны – 45 тысяч.

 

2. Акрамя тэксту неабходна прадставіць: a) інфармацыю пра сябе, b) анатацыю тэксту, c) ключавыя словы

 

3. Інфармацыя пра сябе. Інфармацыя пра сябе павінна ўтрымліваць пазначэнне дысцыпліны, краіны, акадэмічнага і адміністратыўнага статусу і іншую важную інфармацыю. Памер 2-3 сказы.

 

4. Анатацыя. Анатацыя павінна адлюстроўваць асноўныя ідэі тэксту. Памер: не больш за 120 слоў (аптымальны памер 70-80 слоў). Анатацыя прадстаўляецца на мове арыгіналу і па-англійску.

 

5. Спіс ключавых словаў: 4-5 ключавых словаў.

 

Афармленне тэксту:

 

1. Спасылкі. Спасылкі на літаратуру павінна пазначацца ў самім тэксце у дужках. 1) Спачатку пазначаецца аўтар (першыя словы назвы), 2) коска, 3) года выдання, 4) двухкроп’е, 5) старонка. Прыклады: (Smith, 1992: 572-584); (Камышэвіч, 1999); (Палажэнне…, 1984: п.36); (Факты и мониторинг…, 2008)

 

2. Афармленне літаратуры. Поўны спіс літаратуры і выкарыстаных крыніц прадстаўляецца ў канцы тэксту. Прыклады афармлення:

 

– Щепанская, Т. Система: тексты и традиции субкультуры / Т. Щепанская. Москва: ОГИ, 2004.

 

– Интервью с одним из лидеров движения «бритоголовых» в городе Минске // Сайт журнала «Стигмата». http:// www.stigmata.name/wolves.php

 

– Акулов, В. Сталин и вопросы языкознания // Коммунист Белоруссии. 1990. № 1. С. 59—63.

 

– Aristotle. Nicomachean Ethics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.

 

Дадатковыя прыклады афармлення гл. www.palityka.org (апошнія нумары архіву)

 

3. Графічныя файлы. Не тэкставыя аб’екты (графікі, схемы, малюнкі, сімвалы і г.д.) неабходна прадстаўляць не толькі ў тэксце, але і асобнымі файламі (у той праграме, у якой яны ствараліся).

 

Матэрыялы прымаюцца да 30 верасня 2009 года.

 

Кантактны адрас е-mail: info@palityka.org